Bang Media

Video z'Urwenya

Menya ibyiciro by’imikurire y’umwana

 Menya ibyiciro by’imikurire y’umwana Umwana iyo avutse agenda akura bikagaragarira ku byo aba ashobora gukora cyangwa kugaragaza mu bushobozi haba mu mitekerereze ye, mu mikurire ye mu gihagararo, uko abana n’ibimukikije n’ibindi, bikaba ari byiza ko ababyeyi bagira icyo babisobanukirwaho ngo bagire ubumenyi ku mikurire y’abana.

Hari bimwe mu bimenyetso abahanga mu birebana n’imitekerereze y’umuntu (psychologues) bashingiraho bigaragaza niba imikurire y’umwana wawe ari myiza. Ni muri urwo rwego mu gushyiraho ibiranga umwana kuri buri kigero abahanga bahugukiwe n’ubuvuzi bw’abana (Paeditrics) bagendera ku bintu 3 by’ingenzi ari byo imikorere y’ingingo z’umwana (motor function), imibanire y’umwana n’ibimukikije (Adaptive and Social Skills) no kuvuga (speech and language). Ku ruhande rw’ababyeyi na bo bagira uko bakurikirana imikurire y’umwana mu gihe runaka, bakareba ibyo umwana yagombye kuba ashobora gukora, inyifato iyi n’iyi nko kwihindukiza, gukurikira icyerekezo iki n’iki n’ibindi, iyo bitabaye ibyo ababyeyi barahangayika.

Amakuru dukesha igitabo Toronto Notes 2011, atangaza ikigero cy’umwana n’ibyo yagombye kuba akora. Umwana ufite ukwezi n’igice (ibyumweru 6) arangwa no kumwenyurira buri wese (social smile). Umwana w’amezi 2 we aba ashobora kurambura akaboko mu gihe urimo kumuvanamo umwenda arwana akuramo rumwe mu rugingo ndetse umwana wo muri iki kigero amenya ababyeyi be. Umwana w’amezi 4 ashobora kwegura umutwe, igihimba se cyangwa akabasha kwibirindurira ku buriri nubwo ijosi rye riba ritarakomera. Aba ari umwana umuntu ahereza ikintu mu ntoki akagifata ndetse akaba yanabasha kukishyirira ku munwa kandi iyo umuntu avuze akurikiza amaso mu cyerekezo cy’aho ijwi ryaturutse.

Ku mezi atandatu, umwana atangira kwicara, akaba yabasha guhererekanya ikintu mu kiganza kimwe agishyira mu kindi, aba ataramenya kuvuga ariko ashobora kumenya ko izina uhamagaye ari irye. Umwana w’amezi 9 we atangira gukambakamba, anatangira gusubiramo amagambo amwe n’amwe yoroshye umuntu amubwiye, ashobora kuvuga mama na papa kimwe no gukina.
Umwana ufite umwaka umwe aba agenda ariko afashe ku kintu. Ashobora gutera icyo afite mu ntoki ndetse no kwinywesha akoresheje igikombe. Naho umwana w’umwaka n’amezi atatu aba abasha kugenda ntacyo afasheho, akanabasha no kuvuga icyo ashaka acyerekanye.

Umwana w’umwaka umwe n’igice ashobora kuzamuka ingazi ariko hari umufashe akaba yanavuga nibura amagambo 10, aba ashobora kurisha ikiyiko ubwe, no kwerekana kimwe mu bice by’umubiri we nk’ukuboko, umutwe n’ibindi. Umwana wo muri iki kigero arikunda cyane ku buryo ibintu byose abyita ibye, agira amatsiko, akigana imirimo mito mito yo mu rugo, akigana imikino ya bagenzi be n’ibindi. Umwana w’imyaka ibiri we ashobora kuzamuka ingazi zitari ndende akanazimanukisha.Umwana wo muri icyo kigero aba anashobora gutera agapira (gukubita agashoti ku gapira), ashobora kwiyambura no kugerageza gukoresha interuro ngufi (2 cyangwa 3) mu biganiro bye kandi akoresha ibimenyetso bikamufasha gushyikirana n’abandi. Umwana aba ashobora gusaba ibyo kurya, akunda gukurikirana umuntu uririmba cyangwa ubara inkuru n’ibindi nkuko bigaragara ku rubuga rwa internet www.apprendre-a-etre-parent.com

Ku myaka itatu, umwana akorana ingufu ibyo umwana w’imyaka ibiri akora, we aba anashobora no kwikuriramo inkweto, kwikuriramo imyenda kimwe n’uw’imyaka 2, ibifungo byayo biba bikibagora. Umwana w’imyaka itatu arikunda ku buryo aba yumva ibintu byose ari ibye, akunda kugira ubwoba ariko yumva afite umutekano iyo ari kumwe n’ababyeyi be, aba azi niba ari umukobwa cyangwa umuhungu, ndetse n’imyaka ye. Umwana w’imyaka ine we ashobora kwikorera isuku, agafungura n’ imyenda ifite ibifungo.

Umwana ugejeje ku myaka 5 aba amaze kumenya ubwenge ibyavuzwe byose abikorana ibakwe n’ubwenge, abazi kuvuga neza, ashobora no gutondekanya inyuguti. Amakuru yo ku rubuga rwa internet www.apprendre-a-etre-parent.com avuga ko ku myaka itanu umwana aba yigenga mu kuvugana n’abandi bantu akanubaha. Ariyemera kandi agakunda kwitabwaho kimwe n’imikono. Agenzura ibyiyumviro bye muri rusange, agakenera kuba yava iwabo agasura abandi. Ku myaka itandatu, umwana aba ashobora gukina imikino isaba imbaraga yo guhiganwa, kubyina, kwandika kuko aba ari n’igihe ashobora gutangira ishuri n’ibindi.

N\’ubwo atari ihame ko abana bose bashobora gukora cyangwa kubasha gukora ibiteganyijwe mu kigero runaka, bitewe n’impamvu zitandukanye, kuba habaho ko umwana adashoboye gukora ibiba biteganyijwe ku kigero runaka ku buryo burambanyije ni ikimenyetso cy’uko hari ibitameze neza mu buzima bwe, akaba ari yo mpamvu ari byiza kumujyana kwa muganga.

imvaho nshya

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment