Bang Media

Video z'Urwenya

Inyanya ni ikiribwa utakagombye kubura mu biribwa bya buri munsi


Inyanya mu gihe kizuba ziba ziboneka cyane, kuko zo zishobora kurwanya izuba, zikaba ariho zera neza mu gihe zitaweho zivomererwa. Inyanya rero zifite ibyiza byinshi umuntu atakwirengagiza mu gihe umuntu azi akamaro kazo. Cyakora muri iki gihe benshi barazifungura dore ko zigira isosi nziza kandi zikaba zishobora kuvangwa n’ibindi biryo byinshi bitandukanye.

 Inyanya ni ikiribwa utakagombye kubura mu biribwa bya buri munsi
Inyanya /Photo internet
Ibyiza dusanga mu nyanya turabisanga ku rubuga, tomate-de-France.com, bikaba ari ibi bikurikira :
1. Inyanya zigira vitamine zitandukanye, kandi zikabamo utundi tuntu tw’intungamubiri twinshi. Muri izo vitamine harimo vitamine C (muri garama 100 z’inyanya habamo miligarama 17 za vitamine C), iyi igatuma umuntu agira ubuzima bwiza, mu nyanya kandi habamo vitamine E, iyi ikaba ituma ubwirinzi bw’umuburi bugira ingufu, kandi zinagira beta-carotene.
Ibindi biba mu nyanya harimo potasiyumu, ituma impyiko zikora neza, hakanabamo kandi magnesium, calcium, fer, zinc, cuivre, manganese na Iode ; ibi muri rusange bikaba birwanya umunaniro, bikanafasha umuntu kuba yagira ubwenge buzima kandi akanagira ubuzima bwiza. Inyanya umuntu ashobora kuzirya zitetse cyangwa mbisi nta kibazo.
2. Inyanya kandi zirinda utugirangingo kuba twahura n’umugese (antioxydant) kubera ko zigira beta –carotene na lycopѐne, ubwo na kanseri ikaba idashobora kugira aho imenera. Ibintu byinshi biba mu nyanya bikaba biba hafi yakariya gahu gatwikiriye urunyanya. Kuri iyo mpamvu si byiza kuzihata keretse kuba wazoza neza maze ugashishuraho kariya gahu gusa.
3. inyigo yakozwe n’abongeraza yasanze kurya ‘Pate de tomate” bituma umuntu agira uruhu rwiza bitewe na “Lycopѐne” na “vitamine de collagѐne” biba mu nyanya. Amazi menshi kandi aba mu nyanya atuma utugirangingo tudahura n’umwuma ahubwo tukagira amazi menshi. Imbuto z’inyanya zibamo vitamine B.
4. Inyanya kandi zirinda kunanuka, kuko zigira hagati ya 90% na 93% z’ingano y’amazi, zikaba zirimo ama-calorie 20 muri garama 100. Ntitwakwibagirwa ko kandi inyanya zigira amaporoteyine, ibinure n’ama-glucide ( ibi byose ku rugero ruto) bikaba bigogorwa ku buryo bworoshye.

source:umuganga.com

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment