Bang Media

Video z'Urwenya

Uburyo bwo gukoresha umwanya neza

Uburyo bwo gukoresha umwanya neza Umwanya cyangwa se igihe ni ikintu cy’ingenzi cyane kuko niwo dukoramo ibintu byose.Tugapanga imirimo yavuba ndetse n’imirimo y’igihe kirekire.
Imyanya mito mito ni ingenzi cyane kuyibyaza umusaruro, umuntu witwa John Wesley, yagabanyije umunsi we mu duce twinshi tw’iminota itanu kandi iyo hari agace kamwe kapfaga ubusa byaramubabazaga cyane kuko yabaga yariyemeje gukoresha buri mwanya neza.
Ushobora kutamera nka we neza ariko ugatangirira kugupangira iminota 30, hanyuma buhoro buhoro ukazagenda upanga ibyo uzagukora muri buri minota 15.Uzatangazwa cyane n’ibintu byinshi wakora muri iyo minota 5-15- byaba gusoma, kwandika , kuruhuka, gerageza ntube umuntu upfusha umwanya ubusa.
Dore ibintu byagufasha gupanga neza umunsi wawe :
Tekereza ku bintu byangombwa( priority) : Buri munsi, ushobora kureba ibyingenzi ukeneye gukora kugira ngo ntupfushe umwanya ubusa mu bintu bitari ngombwa, reba ibyihutirwa cyane kandi bitasubizwa inyuma.
Byandike muri agenda yawe cyangwa ku rupapuro : Ni byiza kwandika uko ibyo wiyemeje bizagukurikirana mu rwego rwo kwirinda ku byibagirwa cyangwa hakagira umwanya upfusha ubusa.
Panga umwanya wo Kwidagadura buri munsi : Hari igihe usanga umwanya wo gukina no kuruhuka buri munsi abantu batawupanga mu kazi biyemeje gukora , ni byiza rero kuwupanga kugira ngo wisubizemo imbaraga ku mubiri no mu mutima.
Subiramo urutonde neza : Bizagufasha kureba niba hari ibyo undi muntu yagukorera neza mu gihe ubona wihaye akazi kenshi mu munsi.
Tangirira kuri gahunda z’ingenzi kandi zihutirwa : Mu gushyira mu bikorwa akazi wihaye ni byiza gutangira ukora ibyo udakunda cyangwa ibikurushya mbere y’ibindi kuko nibwo uba ugifite imbaraga. Mu masaha uba wananiwe nibwo uba ukwiye gupanga akazi kakorohera kugakora.Igikorwa cyiba ngombwa niba kigufasha kugera ku ntego zawe.
Kubahiriza amasaha wihaye : Itoze kubahiriza amasaha mu manama no muriza gahunda wihaye kuko iyo ukererewe wangiza umwanya wawe n’uwabandi.
Iyo hari gahunda zitunguranye utapangiye mu masaha yawe uziha umwanya ukurikije uko zihutirwa cyangwa niba ari ngombwa.
Umuntu ufite ibyo akora ntajya agaragara nkaho yihuta cyane byamurenze. Ahora yishimiye guha umwanya uwumusabye wese abona ko bikenewe.
Icyo uba ugamije upanga gahunda ni ukurikiza urugero Yesu yaduhaye ubwo yari ku isi.Yesu yahoraga akikijwe n’abantu bamukeneyeho ubufasha nyamara yahoraga afite amahoro kandi atuje, akitangira abamukeneye ndetse akabona n’umwanya wo gukora ibyamuzanye ku isi.
Gukoresha umwanya neza bizatuma tutikubiraho umwanya kandi ntitunawangize ahubwo tugakora neza ibyacu tunakorera n’abandi.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment