Bang Media

Video z'Urwenya

Ukubura urukundo rwa nyina bishobora gutuma umwana avukana umunaniro no gudakora neza k’ubwonko bwe.

Ukubura urukundo rwa nyina bishobora gutuma umwana avukana umunaniro no gudakora neza k’ubwonko bwe.

Stress(cyangwa umunaniro) n’ukwiburamo amahoro(anxiete) n’ibimenyetso kamere byerekana umubiri ufite ibibazo n’uburwayi by’imyakura ndetse n’ibibazo byo mu mutwe. Ibyo bibazo byose biterwa no kudakora neza k’ubwonko ahanini biterwa no kudakora neza na acide bita acide gama aminobutyrique cyangwa GABA. Iyo acide ubundi akaba ishyizwe ihererekanya makuru hagati y’imyakura.

Ariko se umunaniro uhoraho waba uturuka he? Kuki hari abantu basa n’aho baremewe guhorana umunaniro? Abahanga mu bibazo byo mu mutwe bemeza ko igisubizo cyashakirwa mu buryo umuntu yabayeho akiri umwana. Ndetse ni nabyo byemezwa n’abahanga mu by’imyakura.

Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza McGill y’i Montreal, bwagaragaje ko ubushobozi bw’ubwonko bwo kubika no gukura buterwa n’uburyo umuntu yabayeho iminsi ye ya mbere y’ubuzima.

Ubwo bushakashatsi bwerekanye ko tumwe mu turemaningo ndango (genes) iyo twangiritse tutongera gukora. Muri utwo turemangingo ndango turimo utwo bita GAD1, iyo twangiritse dutuma ubwonko butongera gukora neza.

Ni iki gisobora kwangiza uturemangingo ndango GAD1?

Mu gusobanukirwa igishobora kwangiza utwo turemangingo, abashakashatsi bakoreye isuzuma ku nyamaswa. Bakoreye ubushakashatsi bwabo ku moko atandukanye y’imbeba z’ingore zigaragarwaho imyitwarire itandukanye. Amwe muri ayo moko azwiho kugira umutima wa kibyeyi utuma zihora iteka zishaka turinda utwana twazo mu gihe izindi zegera utwana twazo gake gashoboka. Bityo igihe izo mbeba zabyaraga, zimwe muri zo zahuye n’urukundo rwa kibyeyi rwinshi izindi zisa n’aho zitigeze zitabwaho na gato.

Igihe zasuzumwaga, abahanga basanze ko uturemangingo ndango GAD1 tw’imbeba zatawe na za nyina zikivuka yarangiritse cyane. Ariko ku zindi zitaweho na za nyina, ahubwo ubushobozi bwa GAD1 bwariyongereye cyane. GAD1 akita ifasha mu ikorwa rya acide zifashishwa n’imyakura mu gutwara amakuru mu mubiri.

Igitangaje ni uko gutandukana na za nyina byabayeho igihe gito cyane nyamara ntibyabujije ko iyangirika ry’uturemangingo ndango GAD1 rikomeza kugeza izo mbeba zikuze.

Ibyo bikaba bigaragaza isano iri hagati y’imikorere y’ubwonko n’urukundo umwana ahabwa na nyina n’isano ibyo bifitanye n’indwara zo mu mutwe.

Bityo rero babyeyi b’abagore, igihe mubonye umwana afite kimwe mu bibazo twavuze haruguru, murage mwibuka kwibaza niba yarabonye ikwitabwaho gukwiye igihe avutse cyangwa se niba mutarigeze mwumva mutamushaka wenda igihe mwari mumutwite. Kuko hari n’ubushakatsi bwagaragaje ko ku bana bahorana igitekerezo cyo kwiyahura akenshi biterwa n’uko banyi bigeze kugira igitekerezo cyo gukura inda igihe bari babatwite. Ibyo bivuze ko imikorere y’ubwonko n’imitekerereze y’umwana iba iri mu biganza bya nyina. Muge mubyibuka.

Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment